Local time: 03:41 am
83/25 หมู่ 3 ถ.เลี่ยงเมือง ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
+6677 405 790

83/25 หมู่ 3 ถ.เลี่ยงเมือง ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

Image

พิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์และประสาทพร

พิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์และประสาทพร” หรือ “พิธีรดน้ำสังข์” ❤️❤️ ถือเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญในการแต่งงานแบบไทย ที่มีความงดงามที่เต็มไปด้วยคุณค่าทางวัฒนธรรมของไทยแท้ ๆ

Leave a Comment

Your email address will not be published.*